Skip to main content

TOIMITUSTAVAT

Toimitamme tilaukset matkahuollolla tai isoissa ja painavissa tuotteissa rekkakuljetuksina.
Lisäksi tilattuja tuotteita voi noutaa toimipisteestämme.

______________________________

Sim Sport Oy:n SOPIMUSEHDOT

1. YLEISET EHDOT

Sim Sport Oy:n hyödykkeiden myyjänä on Sim Sport Oy, Turku (Y:1025069-5).

Sim Sport Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Sim Sport Oy:n sivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei niistä ole toisin määrätty.
Sim Sport Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Sim Sport Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Sim Sport Oy ei kohtuudella voi voittaa. Sim Sport Oy ilmoittaa asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

2. ASIAKAS

Sim Sport Oy myy tuotteita ja palveluita yrityksille ja yhteisöille: yritys-, julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön tai jälleenmyytäväksi.

Yritysasiakkaiden ja Sim Sport Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. Sim Sport Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Sim Sport Oy:n järjestelmään.

Tietosuoja: Asiakkaiden tiedot on tallennettu Sim Sport Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Sim Sport Oy:llä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.simsport.com / Sim Sport Oy, Jousitie 6, 20760 Piispanristi.

Evästeiden käyttö: simsport -sivustolla käytetään evästeitä (Eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Simsport.com -sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Sim Sportin verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Simsport -sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

3. TUOTTEET JA HINNASTO

Myytävien tuotteiden ostohinnat ovat arvonlisäverottomia kauppiasnettohintoja, vapaasti varastossamme, ja eivätkä sisällä kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Raaka-aineiden tai valmistuskustannusten ja kuljetushintojen noustessa pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Asiakkaan toivomuksesta valmistetuille, erikseen tilatuille tai muokatuille tuotteille ei myönnetä yksipuolista peruutusoikeutta. Peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta.

4. MAKSUTAVAT

Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta. Lisätietoa asiakkuudesta ja maksutavoista sähköpostilla osoitteesta sales@simsport.com tai puhelimella 02 275 1400.

5. TOIMITUSTAVAT

Kaikki tuotteet myydään vapaasti varastossamme -ehdolla, ellei toisin ole sovittu.

6. PALAUTUSOIKEUS

Kaikki yritysasiakaspalautuksen on aina sovittava myyjän kanssa ennen palautusta. Palautetun tuotteen tulee olla käyttämätön ja avaamattomassa myyntipakkauksessa. Lisää tietoa palautuksesta antaa sales@simsport.com. Palautusoikeus ei koske yli 1000 euron tuotteita, yli 2000 euron arvoisia tilauksia eikä asiakasta varten erikseen tilattuja/muokattuja tuotteita. Lisäksi asiakasta varten tilatun huollon tai muun erillisen palvelun kohdalla yritysasiakkaalla ei ole peruutusoikeutta tilauksen kirjauduttua Sim Sportin järjestelmään.

7. TAKUU JA VIRHEVASTUU

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien normaalien takuuehtojen mukaisesti. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

Sim Sport Oy pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Testaamista ei suoriteta odottaessa. Tähän on varattava aina 3-5 arkipäivää.

Huoltopaikka määräytyy valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Sim Sport Oy ohjaa asiakkaansa ottamaan suoraan yhteyden valmistajaan tai tämän valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jos tästä voidaan katsoa olevan etua asiakkaalle.

Huoltoaika-arvio Suomessa suoritettavassa huoltoprosessissa on n.10-15 arkipäivää. Osa Sim Sport Oy:ssä myytävistä tuotteista voidaan joutua toimittamaan ulkomaille huoltoon, koska Suomessa ei ole valmistajan valtuuttamaa huoltoa. Tällöin arvioitu huoltoprosessi on n.30 arkipäivää.

Aiheettoman huoltokäynnin kustannukset kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta, jos tuote on toimitettu selvästi aiheetta takuuhuoltoon. Oikeus tuotteessa olevan vian luonteen ja laadun tarkastamiseen säilyy Sim Sport Oy.llä myös kaupan perumisen yhteydessä. Aiheettoman huollon kuluina peritään mahdolliset huoltoyhtiön kulut, Sim Sport Oy:n käsittelykulut ja logistiset kustannukset.

Ostajan tai kolmannen osapuolen kokoaman laitteiston virheenetsinnästä peritään hinnaston mukainen maksu, jos virhe ei ole Sim Sportin toimittamassa komponentissa.

Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja laissa määritellyn virhevastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

8. REKLAMAATIO

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostoajankohdasta reklamoidessaan tavaran virheestä.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen sales@simsport.com.

9. VASTUUN JAKAUTUMINEN YRITYSKAUPASSA

Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Sim Sport Oy ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä. Sim Sport Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Sim Sport Oy:n vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Sim Sport Oy pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. Lisätietoja huolloista voi pyytää Sim Sportista.

Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään.
Sim Sport Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Sim Sport Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

10. KIERRÄTYS

Sim Sport Oy on SER-tuottajayhteisö ry:n (SERTY) jäsen. Sim Sport Oy antaa tarvittaessa lisää ohjeita tuotteen kierrätystä varten, sekä niitä voi tarkastella sivuostolta www.serty.fi.